Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie „Masoneria. Pro publico bono” 11 września 2014 – 11 stycznia 2015

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we MNW Czym jest maso­ne­ria, popu­lar­nie zwa­na wol­no­mu­lar­stwem, i dla­cze­go od kil­ku stu­le­ci jej dzia­łal­ność budzi tyle kon­tro­wer­sji? Aby poznać…