Do wygrania zaproszenia na imprezę w towarzystwie polskich gwiazd!

Tekst: Red­ka­cja Chcesz wziąć udział w uro­czy­stym otwar­ciu jami-jami.pl ? Mamy dla naszych czy­tel­ni­ków zapro­sze­nia. Wystar­czy, że napi­szesz w komen­ta­rzu pod arty­ku­łem jaką restau­ra­cję lubisz…