Oscar De La Renta na NYFW

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: style.com To był pierw­szy pokaz od śmier­ci Osca­ra de la Ren­ty, ale świat mody z pew­no­ścią dłu­go o nim nie zapo­mni, bo…

BACKSTAGE FILMOWY SESJI SPRING/SUMMER 2015

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Rese­rved odsła­nia kuli­sy powsta­wa­nia kam­pa­nii rekla­mo­wej Spring/ Sum­mer 2015 publi­ku­jąc wyjąt­ko­wy film z udzia­łem  twa­rzy mar­ki: Jer­ry Hall oraz jej córek Eli­sa­beth Jag­ger…

10 must-have na sezon wiosna/lato 2015

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: polyvore.com, net-a-porter.com, zalando.pl, hm.com, mytheresa.com, zara.com, asos.com Spe­cjal­nie dla Was przej­rze­li­śmy set­ki zdjęć z poka­zów mody Ready-to-Wear w poszu­ki­wa­niu naj­go­ręt­szych tren­dów, nad­cho­dzą­ce­go…

RITA ORA X ADIDAS ORIGINALS

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: fashiongonerogue.com Już po raz kolej­ny Rita Ora pro­jek­tu­je kolek­cję dla Adi­das Ori­gi­nals. Po tym jak poja­wi­ła się w spo­cie rekla­mo­wym mar­ki, było raczej…

W stronę sztuki – czyli nowa kolekcja wiosna/lato 2015 Simple CP

Kolek­cja Sim­ple CP na wiosnę/lato 2015 czer­pie inspi­ra­cje z twór­czo­ści Soni Delau­nay malar­ki, a tak­że pro­jek­tant­ki tka­nin i ubrań, któ­ra z powo­dze­niem łączy­ła sztu­kę użyt­ko­wą…