Torebki i akcesoria Mansur Gavriel

Man­sur Gavriel to sto­sun­ko­wo nowa nowo­jor­ska mar­ka, bo zało­żo­na przez Rachel Man­sur i Flo­ria­nę Gavriel w kwiet­niu 2012 roku i to wła­śnie Nowy Jork stał się na sta­łe bazą i sie­dzi­bą fir­my.

Mohito Gold Label wiosna 2016

Jak zawsze nowo­cze­sna i kobie­ca, wio­sen­na odsło­na limi­to­wa­nej linii Mohi­to Gold Label to jed­nak ponad wszyst­ko zaba­wa tren­da­mi i praw­dzi­we modo­we sza­leń­stwo! Nie bez powo­du jej moty­wem prze­wod­nim jest hasło „Lost in Won­der­land”.