10 szalików na zimę

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: net-a-porter.com, mostrami.pl, zara.com, pinterest.com Jeże­li chce­my zimą uchro­nić szy­ję przed prze­ni­kli­wie zim­nym wia­trem oraz unik­nąć zapa­le­nia gar­dła, nie może­my zapo­mnieć o nosze­niu sza­li­ka.…