LIZ BLACK DLA RIVER ISLAND DESIGN FORUM

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Zimą 2014 River Island kon­ty­nu­uje współ­pra­cę z bry­tyj­ski­mi pro­jek­tan­ta­mi mody. W poprzed­nich latach dla mar­ki two­rzy­ły takie nazwi­ska jak Eudon Choi, Katie Eary,…