WINGS FOR LIFE WORLD RUN w Poznaniu

4 maja świat zjed­no­czy się w bie­gu –  Poznań repre­zen­tu­je Pol­skę Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, pinterest.com Wings for Life World Run jest pierw­szą impre­zą,…