Para królewska na Instagramie!

Tekst: Vers-24 Jeste­ście cie­ka­wi jak żyje para kró­lew­ska? Inter­net to potę­ga jeśli cho­dzi o prze­pływ infor­ma­cji i oczy­wi­ście… pod­glą­dac­two! A My oczy­wi­ście Wam dono­si­my, gdzie może­cie…