Najlepsze serialowe wnętrza

Tekst: Iga Litwin­czuk Zdję­cia: Pinterest.com Seks w wiel­kim mie­ście W naszym ran­kin­gu oczy­wi­ście nie mogło zabrak­nąć miesz­ka­nia Car­rie Brad­show na Upper East Side. Chy­ba każ­da…