MUST HAVE – pleciona torba, znajdź model idealny dla siebie

Każ­da z nas cho­ciaż raz w życiu marzy­ła o tym aby być pary­żan­ką. Cho­ciaż raz inspi­ro­wa­ła się zdję­cia­mi Fran­cu­zek i podzi­wia­ła styl Jane Bir­kin, iko­ny…