Pogromcy Duchów wracają, a raczej … Pogromczynie!

Sony szy­ku­je się do nakrę­ce­nia rebo­ota hitu sprzed 30 lat, a w rolach głów­nej czwór­ki boha­te­rów widzi … aktor­ki: Melis­sę McCar­thy, Kri­sten Wiig, Kate McKin­non oraz Leslie Jones. Do takich infor­ma­cji dotarł The Hol­ly­wo­od Repor­ter.