WIETRZENIE DOMU YARD SALE już 5 października

 Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Zapra­sza­my w nie­dzie­lę 5 paź­dzier­ni­ka, od 12 do 19, do 1500m2 na pierw­szą edy­cję tar­gów WIETRZENIE DOMU YARD SALE! Pod­czas tar­gów będziesz mógł…