LACE UP TREND czyli moda na podwójne wiązanie

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: collagevintage.com, whowhatwear.com, fashion-agony.com Obok tren­du na wią­za­ne do kolan kla­sycz­ne bale­ri­ny jak u balet­ni­cy poja­wi­ła się dobra oka­zja, aby inspi­ru­jąc się pro­jek­ta­mi róż­nych…