Biały T-shirt na 10 różnych sposobów

Tekst: Ewe­li­na Wój­ci­kow­ska Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: wordpress.com, pinterest.com, style.com, whowhatwear.com Bia­ły T—shirt to praw­dzi­we wyzwa­nie, jest bar­dzo kla­sycz­ny i wygod­ny, jed­nak łatwo zepsuć całą sty­li­za­cję…