Gala Finałowej 6. edycji konkursu FDA 2014 już za nami!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Tra­dy­cyj­nie w grud­niu ruszy­ła już 6. edy­cja topo­we­go kon­kur­su Fashion Desi­gner Awards. Tym razem pod hasłem sza­lo­nych lat 20-tych…