Pierwsza w Polsce francuska restauracja PAUL powstanie w Warszawie

Tekst: Sonia Kru­piń­ska Zdję­cia: pinterest.com, instagram.com Już wkrót­ce w War­saw Finan­cial Cen­ter będzie­cie mogły zjeść naj­bar­dziej fan­cy śnia­da­nie w swo­im życiu. Wszyst­ko dzię­ki PAUL, fran­cu­skiej pie­kar­ni…