Okulary á la Olivia Palermo

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: oliviapalermo.com Chcia­ła­byś wysty­li­zo­wać się na popu­lar­ną aktor­kę i blo­ger­kę modo­wą Oli­vię Paler­mo? Nic prost­sze­go! Aby to osią­gnąć nie musisz wca­le inwe­sto­wać w ciu­chy…