NYFW dla każdego? Rewolucja Tygodnia Mody

  Pamię­ta­cie cza­sy, gdy poka­zy mody mia­ły for­mę kame­ral­nych spo­tkań śmie­tan­ki towa­rzy­skiej, wśród któ­rych znaj­do­wa­li się przy­ja­cie­le pro­jek­tan­tów, naj­bo­gat­sze oraz naj­wier­niej­sze klient­ki w pry­wat­nych ate­lier…