Styczniowy niezbędnik

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Rysun­ki: Rena­ta Cięż­kow­ska Co według nas jest potrzeb­ne na na począt­ku nowe­go roku? Sty­czeń to kolej­ny mie­siąc chłod­nych tem­pe­ra­tur, dla­te­go nie możemy…

GRUDNIOWY NIEZBĘDNIK (NIE TYLKO) MODOWY!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Rysun­ki: Rena­ta Cięż­kow­ska Przy­szedł czas na gru­dnio­wy nie­zbęd­nik sty­lu. To jeden z mie­się­cy, któ­ry przy­wo­dzi na myśl oczy­wi­ste sko­ja­rze­nia, ale Vers-24 nie…