Wiosna z teatrem – 35. Warszawskie Spotkania Teatralne

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we W dniach 21 mar­ca – 1 kwiet­nia odbę­dzie się już trzy­dzie­sta pią­ta edy­cja War­szaw­skich Spo­tkań Teatral­nych. Jest to jed­no…