Odliczamy dni do OPENER FESTIVAL 2014

Tekst: Anna Jan­kow­ska Źró­dło: mate­ria­ły prasowe/opener.pl Zdję­cia: opener.pl, style.com, wtripie.pl Obo­wiąz­ko­wy przy­sta­nek dla fanów dobrej muzy­ki, mody i naj­lep­szej zaba­wy. OPENER FESTIVAL roz­po­czy­na się już w…