Walk off the Earth – RULE THE WORLD – nowy teledysk

Walk off the Earth to kana­dyj­ska gru­pa muzycz­na, któ­rej w 2012 roku ogrom­ny roz­głos przy­nio­sło nagra­nie fil­mi­ku z cove­rem “Some­bo­dy that I used to know” –…