Love story Victorii i Davida Beckham

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: ftape.com Vic­to­rii Bech­kham nie moż­na nazwać jed­ną z wie­lu WAGS (Wifes And Girl­friends), jak zwy­kło się mawiać o żonach i dziew­czy­nach pił­ka­rzy.…