7 rzeczy, w których zawsze będziesz wyglądać dobrze

Tekst: Ewe­li­na Woje­wo­dzic Zdję­cia: pinterest.com, tumblr.com Każ­da z nas może mieć taki dzień. Nad­cho­dzi nie­spo­dzie­wa­nie i ruj­nu­je cały pora­nek. Dzie­sięć minut do wyj­ścia, a w sza­fie…

Co musisz wiedzieć, zanim wypłyniesz w rejs żeglarski?

Waka­cje bez lap­to­pa, obia­dy w kam­bu­zie i noc w mesie. Czym zasko­czyć może rejs żeglar­ski, jeśli wybie­ra­my się na pierw­sze waka­cje na jach­cie? Tekst: infor­ma­cje…