ModaNewsroom

VICTORIA'S SECRET W POLSCE! #VERS24FAVOURITES

Victoria’s Secret (VS), naj­bar­dziej gla­mo­ur mar­ka bie­li­zny na świe­cie, roz­sła­wio­na przez poja­wia­ją­ce się na jej wybie­gach super­mo­del­ki takie jak Adria­na Lima, Ales­san­dra Ambro­sio czy Can­di­ce Swa­ne­po­el, otwie­ra 30 sierp­nia 2017 swój pierw­szy sklep z pełnym…

Więcej