Sasha Pivovarova dla Vogue US

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: wearesodroee.com, inspirationbycolor.com Na top model­kę Sashę Pivo­va­ro­vą patrzeć moż­na w nie­skoń­czo­ność! Jej twarz nigdy nie tra­ci spe­cy­ficz­nej tajem­ni­czo­ści, oczy róż­nią się nie­znacz­nie…