Polka nową szefową działu mody w Paryskim „Vogue”

Alek­san­dra Woro­niec­ka to uro­dzo­na w Pary­żu sty­list­ka pol­skie­go pocho­dze­nia. Cho­ciaż przy­szła na świat w sto­li­cy Fran­cji, sil­nie utoż­sa­mia się z Pol­ską. Na jej insta­gra­mo­wym kon­cie…