Zoom on: Thylane Blondeau

Kil­ka lat temu za spra­wą jed­nej, kon­tro­wer­syj­nej sesji we fran­cu­skim Vogue’u usły­szał o niej cały świat. Dzie­się­cio­let­nia wów­czas Thy­la­ne w moc­nym maki­ja­żu, ubra­na w jedwab­ne…