Vipp Shelter odskocznia od wielkomiejskiego życia

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: ignant.de Kopen­ha­ga. To wła­śnie tu, nad spo­koj­nym jezio­rem, z trzech stron oto­czo­ny drze­wa­mi, znaj­du­je się Vipp Shelter­ pro­jekt duń­skiej fir­my zaj­mu­ją­cej się…