Moda

Zakupy na Instagramie - gdzie kupować Vintage rzeczy?

Pew­nie nie raz zasta­na­wia­łaś się gdzie kupić dobre jako­ścio­wo, cie­ka­we i nie­znisz­czo­ne rze­czy w sty­lu vin­ta­ge. Cho­ciaż ofert jest coraz wię­cej, a skle­py z taką odzie­żą zysku­ją na popu­lar­no­ści, war­to zda­wać sobie spra­wę, że nie…

Więcej