Vintage bielizna hot or not?

Moda lubi zata­czać koło. To, co kie­dyś nosi­ły nasze mamy i bab­cie praw­do­po­dob­nie skrad­nie albo już skra­dło nasze ser­ca. Żad­nej fashio­nist­ki nie powi­nien dzi­wić więc…