ModaTrendy

Krata - najgorętszy trend tego sezonu bez tajemnic

Na uli­cy będziesz  ją mijać tej jesie­ni nie raz. Mogłaś spo­tkać ją w over­si­zo­wym wyda­niu, na mary­nar­kach przy­po­mi­na­ją­cych te wyję­te z sza­fy chło­pa­ka czy ołów­ko­wych spód­ni­cach. Zakła­da­na na roc­ko­wo, biu­ro­wo czy w lek­kim wyda­niu zachwyca…

Więcej