ModaNewsroom

Pociąg do Paryża – Chanel Cruise 2019/20

Po raz pierw­szy, 03 maja 2019 r. Vir­gi­nie Viard zabra­ła Nas w nie­zwy­kłą podróż do świa­ta Cha­nel.  Tego dnia Grand Pala­is zamie­ni­ło się w pary­ski dwo­rzec kole­jo­wy z pero­na­mi i wła­sną, ele­ganc­ką kawiar­nio-restau­ra­cją Le Riviera.…

Więcej