ModaNewsroom

POMYSŁY REDAKCJI NA JESIENNE STYLIZACJE – TRENDY 2018

Po okre­sie gorą­ce­go pol­skie­go lata, nacho­dzi tera­pia szo­ko­wa dla naszej sza­fy. Chłod­ne i krót­sze dni spra­wia­ją, że z chę­cią zamiast po T‑shirt z logo się­gnę­ły­by­śmy po cie­pły swe­ter. W związ­ku z trans­for­ma­cją pogo­dy, przy­go­to­wa­ły­śmy dla…

Więcej