ModaNewsroom

Teaser Tommy x Gigi

Gigi wra­ca z nową, czwar­tą już kola­bo­ra­cją z Tom­my Hil­fi­ger. Zobacz nowe looki zanim poja­wią się na wybie­gu w Lon­dy­nie! Poni­żej making of z sesji #Tom­my­XGi­gi   Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje prasowe

Więcej