ModaTrendy

Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem

Jeśli zasta­na­wia­li­ście się dokąd kie­ro­wa­ła się linia talii przez ostat­nich kil­ka sezo­nów, to odpo­wiedź brzmi: na pół­noc. W tym sezo­nie zoba­czy­my nowe mode­le w gamie spodni Levi’s® z wyso­kim sta­nem: 720 High- Rise Super Skinny,…

Więcej