JedzenieStyl życia

Pasta na słodko, czyli makaroniki!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: macaroncafe.com, wikipedia.com Prze­pis: www.beawkuchni.com Mają oby­wa­tel­stwo wło­skie, dora­sta­ły i w peł­ni doj­rza­ły we Fran­cji, a swo­je świę­to obcho­dzą 20 mar­ca. Mowa o zachwy­ca­ją­cych swo­im sma­kiem słod­kich maka­ro­ni­kach. Co do miej­sca ich…

Więcej