Jedzenie

SMOOTHIE BOWL - przepis na idealne śniadanie

Smo­othie bowl to świet­ny deser w wer­sji fit oraz alter­na­ty­wa dla zwy­kłej śnia­da­nio­wej owsian­ki z owo­ca­mi.  Wypeł­nio­ny po brze­gi owo­ca­mi, orze­cha­mi i nasio­na­mi z pew­no­ścią na sta­łe zago­ści w Two­im menu. Poznaj nasz prze­pis! Składniki:…

Więcej