Jedzenie

Prosty przepis na pyszne, czekoladowe babeczki

My w redak­cji VERS-24 zachwy­ci­li­śmy się tymi babecz­ka­mi. Prze­pis jest pro­sty i pysz­ny, pod­czas pie­cze­nia zapach jest taki, że już wte­dy nie mogli­śmy się im oprzeć! Wszyst­kie babecz­ki znik­nę­ły w oka mgnie­niu, zaraz po zrobieniu…

Więcej