UrodaVers24 favorites

Top 10 eko kosmetyków od polskich marek

  Lubi­cie eko­lo­gicz­ne kosme­ty­ki? Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przej­rza­ła pro­po­zy­cje od pol­skich marek kosme­tycz­nych i wybra­ła 10 pro­duk­tów, któ­re war­to wypró­bo­wać. Krem do rąk YOPE Fir­ma YOPE sztur­mem pod­bi­ja pol­ski rynek kosme­ty­ków eko­lo­gicz­nych. Naszym ulubieńcem…

Więcej