ModaMust haveTrendy

Na jesień... plisowana spódnica

Ulu­bio­na część gar­de­ro­by dzien­ni­ka­rzy, blo­ge­rek i it-girls pod­czas tego­rocz­nych tygo­dni mody. Jeśli do tej pory koja­rzy­ła Ci się tyl­ko z bab­ci­ną sza­fą, naj­wyż­sza pora to zmie­nić! I cho­ciaż pra­wie wszyst­kie kocha­my gran­ny look Miche­le­go, który…

Więcej