ModaNewsroom

Pepe Jeans X Dua Lipa FW19

Po udzia­le Dua Lipy w kam­pa­nii Pepe Jeans wio­sna-lato 2019, współ­pra­ca mar­ki z artyst­ką wcho­dzi w nowy etap. W sezo­nie jesień-zima 2019 do sprze­da­ży tra­fi pierw­sza w histo­rii kolek­cja Pepe Jeans Lon­don zapro­jek­to­wa­na we współpracy…

Więcej