ModaNewsroom

PENNYBLACK obchodzi w tym roku swoją 40. rocznicę!

PENNYBLACK obcho­dzi w tym roku swo­ją 40. rocz­ni­cę. To ide­al­na oka­zja dla mar­ki do reflek­sji nad już prze­by­tą dro­gą, a co za tym idzie, umoc­nie­nia swo­jej toż­sa­mo­ści oraz wkro­cze­nia odważ­nie w przy­szłość ze świe­ży­mi siłami,…

Więcej