ModaNewsroom

NUDYESS na wiosnę-lato 2020 — Chapter 7

NUDYESS, mar­ka stwo­rzo­na w 2018 roku z myślą o kobie­tach, któ­rej pro­jek­ty powsta­ją w lokal­nych szwal­niach w War­sza­wie, od dwóch lat kon­se­kwent­nie reali­zu­je swo­ją wizję no makeup, no fil­ter i no reto­uch. Pro­jek­ty założycielki –…

Więcej
ModaNewsroom

CHAPTER 6 – NUDYESS jesień-zima 2019/2020

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki NUDYESS stwo­rzo­nej przez dwie kobie­ty w 2018 roku: Agniesz­kę Sołoń i San­drę Do Manh, jest zara­zem pierw­szą sesją wize­run­ko­wą mar­ki. Bez maki­ja­żu, retu­szu, pho­to­sho­pa – mini­ma­li­stycz­nie i  natu­ral­nie. To praw­dzi­wy manifest…

Więcej