NewsroomUroda

GABRIELLE CHANEL - premiera nowego zapachu

  Wła­śnie docze­ka­ły­śmy się pol­skiej pre­mie­ry naj­now­szych per­fum Gabriel­le Cha­nel! Amba­sa­dor­ką mar­ki jest muza Kar­la Lager­fel­da, Kri­sten Ste­wart. Sam zapach okre­śla­ny jako obłęd­ny i kwie­ci­sty. Przy­po­mi­na „tajem­ni­czy ogród” i „bukiet naj­pięk­niej­szych kwia­tów”. Kom­po­zy­cja z selektywnie…

Więcej