ModaZOOM ON

ZOOM ON: Nannacay

Nie­ba­nal­ne, kolo­ro­we, potrak­to­wa­ne tro­chę z przy­mru­że­niem oka: takie są toreb­ki Nan­na­cay, któ­re poko­cha­li już m.in Pan­do­ra Sykes i Man Repel­ler, a wkrót­ce sta­ną się abso­lut­nym must-have tego lata!  Mar­ce zało­żo­nej przez bra­zy­lij­kę Mar­cię Kemp przy­świe­ca hasło:…

Więcej