DesignStyl życia

Najmodniejsze meble w 2017

Patrząc na pogo­dę za oknem trud­no w to uwie­rzyć, ale mały­mi kro­ka­mi zbli­ża się do nas wio­sna. Przed nowym sezo­nem war­to odświe­żyć nie tyl­ko swo­ją gar­de­ro­bę, ale rów­nież wnę­trze. Spe­cjal­nie dla Was redak­cja VERS-24 przygotowała…

Więcej