ModaMust have

Muuñ- najgorętsze torby lata

  Wikli­no­we kosze i tor­by koja­rzy­ły Wam się dotych­czas wyłącz­nie z bez­tro­ski­mi, siel­ski­mi waka­cja­mi na wsi bądź nad morzem? W tym sezo­nie z pew­no­ścią zmie­ni­cie zda­nie, bo już zosta­ły okrzyk­nię­te naj­go­ręt­szy­mi tor­ba­mi lata! Mar­ka Muuñ…

Więcej