ModaMust have

Wszystko w jednym, czyli kombinezon w roli głównej

Tekst: Beata Chro­mik Powiew prze­ło­mu lat 80-tych i 90-tych. Dosko­na­ła alter­na­ty­wa dla sukie­nek maxi i wymyśl­nych zesta­wień. Kom­bi­ne­zon zapew­ni Ci ele­gan­cję, kom­fort i luz. Tej wio­sny pro­jek­tan­ci prze­ści­ga­ją się w pomy­słach. Jed­ni sta­wia­ją na kul­to­wy jeans,…

Więcej
ModaTrendy

Sposób na NUDE

Nude nie musi być nud­ne. Powra­ca jak bume­rang  i zawsze zachwy­ca. Beżo­we odcie­nie – od wpa­da­ją­cych w biel kre­mów – po kame­lo­we bar­wy to defi­ni­cja luk­su­su, kobie­co­ści i ele­gan­cji. Nada­ją deli­kat­no­ści i wdzię­ku. Swo­im mini­ma­li­zmem…

Więcej