ModaNewsroom

Bershka - BACK TO SCHOOL

Powrót do szko­ły (powrót do rze­czy­wi­sto­ści) to świet­na wymów­ka, by znów zoba­czyć się ze zna­jo­my­mi i zerwać z mono­to­nią. Po pierw­sze, łam regu­ły, prze­rzuć się na spor­to­wą wygo­dę, na styl tailo­ring i emo­cje kolo­rów. To…

Więcej